In 2017 is onder de naam ‘Bloeiend Benneveld’ begonnen met het ecologisch beheer van de bermen in het buitengebied van Benneveld. Dit project heeft veel belangstelling gewekt. Inmiddels zijn we 5 jaar verder. Ecologisch bermbeheer is de standaard geworden in de gehele gemeente Coevorden en is nu ook verankerd in het beleid. In het coalitieakkoord 2022 – 2026 staat: “Onze gemeente heeft de ambitie om meer biodiversiteit te krijgen. Daarom passen we ecologisch bermbeheer toe, dat wij voor de toekomst vast willen houden. Het vergroten van de biodiversiteit blijft een doel bij de inrichting van onze openbare ruimte en de uitvoering van onze taken.”

Naast het ecologisch bermbeheer zijn er in Benneveld en in de andere dorpen in onze gemeente vele initiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit en het landschap. Bijvoorbeeld het planten van bomen en struiken, het poten van bloembollen, het ophangen van nestkastjes en de aanleg van bloemrijke akkerranden. Ook vele particulieren zijn hun tuinen op een meer natuurlijke wijze gaan inrichten en beheren.

In het kader van het 5-jarig bestaan van Bloeiend Benneveld willen wij extra aandacht besteden aan wat men zelf in de tuin kan doen voor de natuur. Wij nodigen daarom iedereen uit om op zaterdag 13 augustus een kijkje te nemen in een aantal ‘wilde tuinen’. Dit zijn tuinen waar niet alles strak is gemaaid en aangeharkt en waar de natuur een kans krijgt. In deze tuinen is het niet alleen goed toeven voor mensen maar ook voor vogels, insecten en andere dieren zoals egels en vleermuizen.

Tussen 11.00 en 16:00 uur zijn in Benneveld vijf tuinen open voor bezoekers. De toegang is gratis. Laat u verrassen door de enorme variatie: moestuinen, fruitboomgaarden, bloemenweides en singels met inheemse bomen en struiken. De enthousiaste eigenaren zullen u graag vertellen over hun ervaringen met zowel de hoogtepunten als de mislukkingen.

De volgende tuinen zijn opengesteld:
Bennevelderstraat 22, Hélène Valentin en Norbert Kusters
Almaatsweg 4, Erna Koole en Krijn Houwing
Almaatsweg 5, Ellen en Gijsbert Six
Westersteeg 4, Gerard van Amstel
Westersteeg 6, Els Verzijlbergen en Jan Luther Broekema

Wij verzoeken de mensen, die met de auto komen, om de auto te laten staan bij de tuin die als vertrekpunt wordt gekozen. Alle tuinen liggen op loopafstand. In de tuin op Bennevelderstraat 22 is een terras met koffie, thee en fris.

Graag verwelkomen wij u op zaterdag 13 augustus tussen 11.00 en 16.00 uur.

Download flyer met plattegrond (pdf) >

wilde tuinen route