Op verschillende plaatsen in Drenthe komen of kwamen wegen met fruitbomen voor. Het meeste bekende laantje is waarschijnlijk de 7 km lange Dr Larijweg in Ruinerwold met meer dan 1000 perenbomen. Ook in Gieterveen en Gasselternijveen staan peren langs de weg die iedereen in het dorp mag plukken. Iets dichterbij vind je een rij fruitbomen langs de Brinkstraat in Wezup. En vroeger stond ook langs de weg tussen Westenesch en Emmen een rij perenbomen.

Onze dorpsgenoot Koop Bos, opgegroeid in Westenesch, kreeg altijd als hij als klein jongetje zijn oma van het station in Emmen ging ophalen de aanwijzing om vanwege de verkeersveiligheid ‘achter de perenbomen te lopen’. Binnenkort kan Koop dat ook in Benneveld doen, want hoe mooi zou het zijn om in Benneveld een perenlaantje aan te planten?

Wij denken aan de Pollenweg een geschikte locatie te hebben gevonden. De berm is daar breed genoeg en de aanwonenden kunnen zich vinden in het initiatief. Ook de gemeente staat positief tegen de aanplant van het peren en ziet geen aantasting van de verkeersveiligheid.

Plattegrond perenlaantje Pollenweg web

Komende herfst zullen we dus met elkaar planten en daar plukt het hele dorp de vruchten van!
Het project is een samenwerking van de Hoogstambrigade Coevorden, Bloeiend Benneveld en buurtvereniging ‘De Naobers’.

We planten voor het grootste deel perenbomen met voor de afwisseling een paar pruimen. Peren groeien van nature de hoogte in, terwijl een appelboom juist de breedte in wil. Een makkelijk ezelsbruggetje: perenbomen hebben de vorm van een peer, appelbomen de vorm van een appel. De pruimen zijn van rassen die niet al te groot worden. De takken zullen dus niet over de weg reiken en de Hoogstambrigade Coevorden zal hier bij de snoeiwerkzaamheden op letten. Deze groep vrijwilligers zal de aanplant begeleiden en ook eens in de twee jaar onderhouden door middel van wintersnoei.

Via Landschapsbeheer Drenthe zullen perenbomen van oude Drentse rassen worden aangeleverd. Denk daarbij aan peren met namen van weleer zoals de Pondspeer (die letterlijk een pond weegt), Jutte Peer, Herfst Suikerij, Oomskinderenpeer en de bekendere Gieser Wildeman. We zullen een mooie mix van hand- en stoofperen aanplanten en het fruit is zoals gezegd voor iedereen. Speciale verzoekjes zijn welkom.

Met fruitige groet,

Hoogstambrigade Coevorden
Bloeiend Benneveld

Coördinator van de Hoogstambrigade Coevorden:
Frank Rozendaal
Bennevelderstraat 46, 7856TC Benneveld, 0524 – 700210, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In 2017 is onder de naam ‘Bloeiend Benneveld’ begonnen met het ecologisch beheer van de bermen in het buitengebied van Benneveld. Dit project heeft veel belangstelling gewekt. Inmiddels zijn we 5 jaar verder. Ecologisch bermbeheer is de standaard geworden in de gehele gemeente Coevorden en is nu ook verankerd in het beleid. In het coalitieakkoord 2022 – 2026 staat: “Onze gemeente heeft de ambitie om meer biodiversiteit te krijgen. Daarom passen we ecologisch bermbeheer toe, dat wij voor de toekomst vast willen houden. Het vergroten van de biodiversiteit blijft een doel bij de inrichting van onze openbare ruimte en de uitvoering van onze taken.”

Naast het ecologisch bermbeheer zijn er in Benneveld en in de andere dorpen in onze gemeente vele initiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit en het landschap. Bijvoorbeeld het planten van bomen en struiken, het poten van bloembollen, het ophangen van nestkastjes en de aanleg van bloemrijke akkerranden. Ook vele particulieren zijn hun tuinen op een meer natuurlijke wijze gaan inrichten en beheren.

In het kader van het 5-jarig bestaan van Bloeiend Benneveld willen wij extra aandacht besteden aan wat men zelf in de tuin kan doen voor de natuur. Wij nodigen daarom iedereen uit om op zaterdag 13 augustus een kijkje te nemen in een aantal ‘wilde tuinen’. Dit zijn tuinen waar niet alles strak is gemaaid en aangeharkt en waar de natuur een kans krijgt. In deze tuinen is het niet alleen goed toeven voor mensen maar ook voor vogels, insecten en andere dieren zoals egels en vleermuizen.

Tussen 11.00 en 16:00 uur zijn in Benneveld vijf tuinen open voor bezoekers. De toegang is gratis. Laat u verrassen door de enorme variatie: moestuinen, fruitboomgaarden, bloemenweides en singels met inheemse bomen en struiken. De enthousiaste eigenaren zullen u graag vertellen over hun ervaringen met zowel de hoogtepunten als de mislukkingen.

De volgende tuinen zijn opengesteld:
Bennevelderstraat 22, Hélène Valentin en Norbert Kusters
Almaatsweg 4, Erna Koole en Krijn Houwing
Almaatsweg 5, Ellen en Gijsbert Six
Westersteeg 4, Gerard van Amstel
Westersteeg 6, Els Verzijlbergen en Jan Luther Broekema

Wij verzoeken de mensen, die met de auto komen, om de auto te laten staan bij de tuin die als vertrekpunt wordt gekozen. Alle tuinen liggen op loopafstand. In de tuin op Bennevelderstraat 22 is een terras met koffie, thee en fris.

Graag verwelkomen wij u op zaterdag 13 augustus tussen 11.00 en 16.00 uur.

Download flyer met plattegrond (pdf) >

wilde tuinen route

In 2017 is onder de naam ‘Bloeiend Benneveld’ begonnen met het ecologisch beheer van de bermen in het buitengebied van Benneveld. Dit project heeft veel belangstelling gewekt. Inmiddels zijn we 5 jaar verder. Ecologisch bermbeheer is de standaard geworden in de gehele gemeente Coevorden en is nu ook verankerd in het beleid. In het coalitieakkoord 2022 – 2026 staat: “Onze gemeente heeft de ambitie om meer biodiversiteit te krijgen. Daarom passen we ecologisch bermbeheer toe, dat wij voor de toekomst vast willen houden. Het vergroten van de biodiversiteit blijft een doel bij de inrichting van onze openbare ruimte en de uitvoering van onze taken.”

Naast het ecologisch bermbeheer zijn er in en rond ons dorp vele initiatieven die bijdragen aan meer biodiversiteit zoals het herstel van landschapselementen en de aanleg van natuurtuinen en voedselbossen door particulieren.

Wij hebben dus alle reden om dit jaar het 5 jarig bestaan van Bloeiend Benneveld te vieren. Dat doen wij op twee dagen.

Vrijdag 10 juni 2022, Bijeenkomst voor alle bewoners van Benneveld
Plaats: De Natuurderij, Bennevelderstraat 58
Aanvang: 19:30 uur
Tijdens de bijeenkomst staan we stil bij wat bereikt is en blikken we vooruit.
Daarna kan iedereen die dat wil een pitch geven over een tuinsucces. Wie heeft in zijn of haar tuin iets moois gezien of meegemaakt? Bepaalde planten, vogels of andere dieren? Het hoeft niet bijzonder of groot te zijn als je er maar blij van wordt.
Tenslotte is er de start van het vleermuizenproject. Jos Hoekerswever geeft een presentatie over vleermuizen. De deelnemers aan het project krijgen een vleermuizenkast om in de tuin op te hangen.
Graag uiterlijk dinsdag 7 juni aanmelden bij Gijsbert Six, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06-24255303

Zaterdag 13 augustus 2022, Wilde tuinenroute
Tijd: 11.00 – 16:00 uur
Bewoners van Benneveld met een tuin of stuk land waarin de natuur de ruimte krijgt stellen hun tuinen open voor bezoekers.

bennevelderstraat mei 2022

Bennevelderstraat, mei 2022

niet maaien

Binnen de bebouwde kom

 

 

Oudere inwoners van Benneveld kunnen zich nog herinneren dat vroeger in het voorjaar de brem struiken de wegen rond het dorp massaal geel kleurden. Brem is een belangrijke leverancier van nektar en stuifmeel voor bijen en hommels. Door de de ruilverkavelingen en door kaalslag beheer was hier tot voor kort vrijwel niets meer van over. In het kader van het ecologisch bermbeheer hebben wij het herstel van de brem opgepakt. Op stukken waar nog zaad in de grond zit laten wij de opslag zich ontwikkelen tot bloeiende struiken. Dit is heel eenvoudig: niet maaien.

Op kansrijke plekken, waar de brem geheel is verdwenen, planten wij opschot van elders uit. Dit voorjaar stond voor het eerst een rijtje brem, die wij twee jaar geleden hebben geplant, in bloei. Het zaad van deze struiken zal zich weer verder verspreiden.

brem kortmaatsweg web 

De Laak is een waterstroom in het beekdal even ten oosten van Benneveld. Om in tijden van veel neerslag water te bufferen is een verbrede bedding uitgegraven. Tot voor kort werd de verbrede bedding eenmaal per jaar volledig kort gemaaid en het maaisel werd afgevoerd. Op ons verzoek is het Waterschaep Vechtstromen als proef een deel van de Laak over een lengte van ongeveer 600 meter meer natuurlijk gaan beheren. Vorig najaar is niet alles gemaaid. Om en om is 100 meter gemaaid en 100 meter blijven staan. Dit biedt in het najaar, de winter en het voorjaar een schuil- en overwinteringsplaats voor vogels, insecten, reptielen en zoogdieren. Het volgende jaar wordt er precies andersom gemaaid. Wat is blijven staan wordt gemaaid en waar de laatste keer gemaaid is wordt niet gemaaid. Zo kan de begroeiing toch in de hand worden gehouden. Wij hopen uiteraard dat het Waterschap Vechtstromen deze wijze van beheer op veel meer plaatsen gaat toepassen.

de laak gefaseerd gemaaid

Op de voorgrond is gemaaid. Even verderop is niet gemaaid. De wilgen kunnen bloeien wat weer stuifmeel geeft voor insecten.

de laak stuw

Insecten kunnen overwinteren in overblijvende holle rietstengels.

De gemeenteraad van Coevorden heeft unaniem het bermbeheerplan 2019-2023 goedgekeurd. Ongeveer 360 Ha van in totaal 400 Ha bermen zal ecologisch beheerd gaan worden. Met andere woorden: ecologisch bermbeheer wordt de standaard in de gehele gemeente en klepelen wordt de uitzondering. Het is een groot woord om dit een historische gebeurtenis te noemen, maar niemand had dit verwacht toen een stelletje Bennevelders op een mooie nazomeravond in 2016 begon met het bij elkaar harken van het maaisel in 0,3 Ha berm. Zo is het begonnen. Deze beweging heeft zich uitgebreid naar een reeks andere dorpen (Noord-Sleen, Wezup, Meppen, Aalden, Gees, Steenwijksmoer, Erm, Dalen, Zweeloo) We hadden al eerder de steun van het college van B&W en nu heeft de gemeenteraad ook unaniem haar steun uitgesproken. Hulde hiervoor!

Bermbeheerplan gemeente Coevorden 2019-2023 (pdf) >

Dit jaar gaan wij starten met het monitoren van de bermflora volgens de FLORON methode 'Mijn berm bloeit'. Meer informatie is hier te vinden.

Maar liefst 26 enthousiaste vrijwilligers van de bermen werkgroepen uit Meppen, Gees, Noord-Sleen, Dalen, Wezup, Benneveld en Erm waren aanwezig op de voorbereidingsavond voor de bermflora monitoring. Met zoekkaarten en flora boekjes in de hand zijn we in de berm langs de Kortmaatsweg in Benneveld aan de gang gegaan. Het resultaat is ingevoerd in de NDFF Verspreidingsatlas. Klik op de markering om de details te zien. Deze berm, die we nu 2 jaar ecologisch beheren, heeft een nectarindex 2 gekregen, niet slecht voor dit stadium.

De werkgroepen gaan deze zomer de bermen rond hun eigen dorpen inventariseren.

flora inventarisatie 4 6 19

Op 1 maart 2019 heeft 'Bloeiend Benneveld' een prijs ontvangen van de waterschapspartij Water Natuurlijk Vechtstromen. Wij zijn uiteraard trots op dit compliment. Na de uitreiking van de prijs hebben wij Klaas Mulder die als vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig was bedankt voor alle steun die wij van de gemeente hebben gekregen. Zonder deze steun waren wij nooit zo ver gekomen.

Bloeiend Benneveld prijs Waternatuurlijk 1 web

De vrijwilligers van Bloeiend Benneveld en de kandiaten van Water NatuurlijkVechtstromen voor de waterschapsverkiezingen op 23 maart 2019

Bloeiend Benneveld prijs Waternatuurlijk 2

Tijdens het zaaien in het voorjaar en het maaien in juni zijn filmopnames gemaakt voor een mini documentaire voor Heel Drenthe Zoemt. Dit heeft geleid tot het fraaie resultaat hieronder.

Op zondag 22 april 2018 is het nationale zaaidag. Op vele plaatsen in het land worden dan bloemen gezaaid voor de bijen en de vlinders. Ook in Benneveld gaan we aan de slag. Door de vervanging van de waterleiding is de berm langs de Bennevelderstraat braak komen te liggen. Verder is een stuk berm van de Haarmaatsdijk voorbij de Kleikoel'n opgehoogd. Deze bermen worden ingezaaid met een inheems Drents graslandmengsel aangevuld met inheemse eenjarige bloemen.

We verzamelen om 13:30 uur op de Brink. Wij nodigen ook belangstellenden van buiten Benneveld uit om mee te helpen. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Gijsbert Six, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hopelijk komen er net zoveel mensen als vorig jaar en kunnen we ook deze zomer weer genieten van een bloemrijke berm.

De Gemeente Coevorden gaat het aantal pilots met ecologisch bermbeheer uitbreiden. Voor de periode tot en met 2021 is een bedrag van 105.000 Euro gereserveerd. Uit onze ervaring blijkt dat met dat geld vele kilometers berm goed beheerd kunnen worden. Wij zijn trots dat het bermenproject in Benneveld als inspiratiebron heeft gediend. Graag zijn wij bereid om onze ervaringen te delen.

Het plan staat in de notitie 'Duurzaam Groenonderhoud Coevorden' (pdf)

logo coevorden 2011

Eind oktober hebben we de tweede maaironde gedaan.  Het werk voor dit jaar zit erop. We hebben van de 30 km berm die wij beheren in totaal ongeveer 45 ton maaisel afgevoerd. Met de opgedane ervaringen gaan we volgend jaar verder.

bermen maaien oktober 2017 web