De gemeenteraad van Coevorden heeft unaniem het bermbeheerplan 2019-2023 goedgekeurd. Ongeveer 360 Ha van in totaal 400 Ha bermen zal ecologisch beheerd gaan worden. Met andere woorden: ecologisch bermbeheer wordt de standaard in de gehele gemeente en klepelen wordt de uitzondering. Het is een groot woord om dit een historische gebeurtenis te noemen, maar niemand had dit verwacht toen een stelletje Bennevelders op een mooie nazomeravond in 2016 begon met het bij elkaar harken van het maaisel in 0,3 Ha berm. Zo is het begonnen. Deze beweging heeft zich uitgebreid naar een reeks andere dorpen (Noord-Sleen, Wezup, Meppen, Aalden, Gees, Steenwijksmoer, Erm, Dalen, Zweeloo) We hadden al eerder de steun van het college van B&W en nu heeft de gemeenteraad ook unaniem haar steun uitgesproken. Hulde hiervoor!

Bermbeheerplan gemeente Coevorden 2019-2023 (pdf) >