De Stichting Bloeiend Landschap heeft als doelstelling het bevorderen van de biodiversiteit, de landschappelijke waarde en de natuurwaarde van het cultuurlandschap in de regio Coevorden.

De activiteiten zijn:

  • het uitvoeren van ecologisch beheer van bermen en overige landschapselementen
  • het verlenen van ondersteuning aan de uitvoering van ecologisch beheer door anderen
  • het verzamelen en verspreiden van kennis op het gebied van ecologisch beheer
  • voorlichting, promotie en educatie

Onder de noemer 'Bloeiend Benneveld'  voeren wij het ecologisch bermbeheer uit rond Benneveld.

Het bestuur van de stichting bestaat  uit:
Nobert Kusters, voorzitter
Gijsbert Six, secretaris-penningmeester

Kamer van Koophandel Handelsregister nummer 71222928

Statuten (pdf) >