Dit jaar gaan wij starten met het monitoren van de bermflora volgens de FLORON methode 'Mijn berm bloeit'. Meer informatie is hier te vinden.

Maar liefst 26 enthousiaste vrijwilligers van de bermen werkgroepen uit Meppen, Gees, Noord-Sleen, Dalen, Wezup, Benneveld en Erm waren aanwezig op de voorbereidingsavond voor de bermflora monitoring. Met zoekkaarten en flora boekjes in de hand zijn we in de berm langs de Kortmaatsweg in Benneveld aan de gang gegaan. Het resultaat is ingevoerd in de NDFF Verspreidingsatlas. Klik op de markering om de details te zien. Deze berm, die we nu 2 jaar ecologisch beheren, heeft een nectarindex 2 gekregen, niet slecht voor dit stadium.

De werkgroepen gaan deze zomer de bermen rond hun eigen dorpen inventariseren.

flora inventarisatie 4 6 19