Oudere inwoners van Benneveld kunnen zich nog herinneren dat vroeger in het voorjaar de brem struiken de wegen rond het dorp massaal geel kleurden. Brem is een belangrijke leverancier van nektar en stuifmeel voor bijen en hommels. Door de de ruilverkavelingen en door kaalslag beheer was hier tot voor kort vrijwel niets meer van over. In het kader van het ecologisch bermbeheer hebben wij het herstel van de brem opgepakt. Op stukken waar nog zaad in de grond zit laten wij de opslag zich ontwikkelen tot bloeiende struiken. Dit is heel eenvoudig: niet maaien.

Op kansrijke plekken, waar de brem geheel is verdwenen, planten wij opschot van elders uit. Dit voorjaar stond voor het eerst een rijtje brem, die wij twee jaar geleden hebben geplant, in bloei. Het zaad van deze struiken zal zich weer verder verspreiden.

brem kortmaatsweg web