De Laak is een waterstroom in het beekdal even ten oosten van Benneveld. Om in tijden van veel neerslag water te bufferen is een verbrede bedding uitgegraven. Tot voor kort werd de verbrede bedding eenmaal per jaar volledig kort gemaaid en het maaisel werd afgevoerd. Op ons verzoek is het Waterschaep Vechtstromen als proef een deel van de Laak over een lengte van ongeveer 600 meter meer natuurlijk gaan beheren. Vorig najaar is niet alles gemaaid. Om en om is 100 meter gemaaid en 100 meter blijven staan. Dit biedt in het najaar, de winter en het voorjaar een schuil- en overwinteringsplaats voor vogels, insecten, reptielen en zoogdieren. Het volgende jaar wordt er precies andersom gemaaid. Wat is blijven staan wordt gemaaid en waar de laatste keer gemaaid is wordt niet gemaaid. Zo kan de begroeiing toch in de hand worden gehouden. Wij hopen uiteraard dat het Waterschap Vechtstromen deze wijze van beheer op veel meer plaatsen gaat toepassen.

de laak gefaseerd gemaaid

Op de voorgrond is gemaaid. Even verderop is niet gemaaid. De wilgen kunnen bloeien wat weer stuifmeel geeft voor insecten.

de laak stuw

Insecten kunnen overwinteren in overblijvende holle rietstengels.