Geschiedenis

Herkomst van de naam Benneveld

"Boneveld"?
Geen mens weet hoe oud de naam van ons mooie dorp is, maar wel valt er het een en ander te zeggen over de betekenis van de naam. Het eerste deel, benne of bone, is afgeleid van beune. Het woord beune is een oud Neder-Saksisch woord dat vlechtwerk betekende. Dit woord heeft verschillende betekenissen gekregen ook binnen het Neder-Saksisch Drents. Beune wordt nu gebruikt als er sprake is van een soort verhoging, b.v. in: - Het zoldertien boven de pompstraot was een beuntien.
- Het kamnet stiet op een beuntien.
- De galerij in de kerk nuum wij de beune.
Terug naar het oorspronkelijke gebruik van het woord. In combinatie met veld, kunnen we ook even kijken naar de plaatsnaam Bennekom, op de Veluwe. De oorspronkelijke betekenis van het woord "kom" is vlakte. Bennekom was "de vlakte voor/met het vlechtwerk". Dus Benneveld: "het veld voor/met het vlechtwerk".

BeuneIn de tijden dat de jacht nog een hoofdmiddel van bestaan was, is het woord beune wijd verbreid geraakt. Ook werd het vlechtwerk voor de visvangst beune genoemd, maar dat was alleen zo in zeer visrijke streken. Ik houd het, ook in combinatie met "veld" op jachtterrein met verplaatsbare gevlochten schermen om dichter bij de langstrekkende kuddes te bejagen wild te komen. (zie tekening) We kunnen hierbij zelfs denken aan de jacht op rendieren in de prehistorie, want een naam blijft soms lang bestaan.
Bij de plaatsnaam Benneveld kan men dus denken aan, het veld voor de beunes, het jachtveld.
In de vroegste schriftelijke vermelding in 1276, is er sprake van Boneveld. Alard Ovinge van de Ovinge-arve in Boneveld (Bennevelderstraat 18-20), trad toen op als scheidsrechter in een geschil over weiderechten bij het Schoonebekerdiep tussen het klooster Maria in Campis te Assen en de eigenerfde boeren van Dalen.  (Koop Bos)