Geschiedenis

De kei van Benneveld

Benneveld heeft een lange en continue bewoningsgeschiedenis. De naam wijst hier reeds op.

Benne- verwijst naar de van takken gevlochten schermen die de rendierjagers in de prehistorie hier gebruikten om zich te verschuilen op het grote -veld, bij de jacht op rendierkuddes; met werpspeer en met pijl en boog.

rendierjagers web

Benneveld is als landbouwdorp en marke (grondgebied van de stam) ontstaan als vervolg op de jagerskampen-met-vaste-bewoning. De gevonden vuursteendepots bevestigen dit.

In en bij Benneveld zijn drie jagerskampen met deze vaste bewoning gevonden:

  1. Op het erf van Bennevelderstraat 12 (GPS 52.77915, 6.74344), van 4000 jaar v. Chr.; depot met prachtige roze kling (vuursteen uit Helgoland) en 3 bijlen. Dit roze mes is heel bijzonder en zal toebehoord hebben aan een belangrijk persoon, waarschijnlijk het stamhoofd.de kling van benneveld web
  2. Op één km. N.N.O. hiervan, op de Koeweiden, nu akker, bij de kruising Doolhofweg-Horstdijk (GPS 52.78397, 6.75685), van 5000 jaar v. Chr.; depot met 92 gebruiksvoorwerpen. Ook 11 potscherven van 2000 jaar v. Chr..
  3. Westelijk van de Bennevelderes bij de Koematen ligt de derde woonplek (GPS 52.77434, 6.73541); depot met 45 vondsten, verspreid over de gehele periode tussen 2100 – 750 v. Chr..

Vanaf ongeveer 4000 jaar geleden gaan de jagers geleidelijk over op landbouw.

Door op de Brink van Benneveld een grote zwerfkei met tekstbord te plaatsen, kunnen we de hoge en eerbiedwaardige ouderdom van Benneveld gestalte geven.